Lidt om sundhed

Sundhed og livstil

 

Kost, sundhed og livsstil på Gram Efterskole

 

Det er vigtigt, at unge mennesker bevæger sig og bliver bevidste om livsstil og sundhed.

 

Vi forlanger ikke at eleverne har interesse for, eller deltager i, de samme tilbud, men vi stiller en lang række muligheder op for dem, så de kan indgå i en dialog om livsstil og tage et valg.

 

På Gram Efterskole er vi ikke interesserede i at møde elever med forbud, men derimod med dialog. Det betyder ikke, at vi ikke vil adressere eventuelle problemer.

 

På Gram Efterskole har vi flere tiltag, der har til formål at guide vores unge mennesker i den retning.

 

Friluftsliv

Vi har to lærere, der har speciel interesse for naturen. De har timer til at arrangere forskellige aktiviteter med små og store grupper af elever.

Adventure

Vores adventure-linje tilbyder en bred vifte af fysiske aktiviteter; svømning, mountainbike, kajakpolo, løb, boldspil og klatring for at nævne nogle.

Formålet er selvfølgelig at få de unge mennesker til at bevæge sig og gøre dem interesserede i at lære nye former for idræt.

Madkunst

På vores linjefag madkunst får eleverne mulighed for at tage et kursus i hygiejne og råvare-håndtering.

Eleverne laver sund mad efter opskrift og lærer om økologi og råvarer.

I samarbejde med køkkenet sammensættes menuer efter årstiden.

Fitness

Der er mulighed for at benytte sig af vores fitness-lokale i fritiden.

Vores kost- og madpolitik

I køkkenet laves der hver dag en almindelig menu, og om nødvendigt serveres der vegetarmenu, en menu til allergikere og en Halal-menu.

Køkkenet benytter sig af årstidens grønt og køber økologisk, når det er relevant og økonomisk rentabelt.

Menuerne sammensættes, så der er bred variation.

Der er 2 elever, der assisterer i køkkenet, og som derigennem lærer om kost, sundhed, økologi og fødevarehåndtering.

Tilbud om rygestop

Vi har et samarbejde med Gram Apotek omkring individuel rådgivning til elever, der ønsker rygestop.

Vi smider ikke elever ud for at ryge, og vi nægter heller ikke at optage dem som elever på Gram Efterskole. Årsagen er helt klar: Vi vil hellere medvirke til en løsning af et eventuelt problem, end vi vil diskvalificere et ungt menneske. Håbet er naturligvis at dialog, vejledning og hjælp kan få guidet den unge til en sundere livsstil.

Alkohol

På Gram Efterskole tolereres ikke alkohol, og indtagelse af alkohol er hjemsendelsesgrund. Vi har en alkoholtester, der bruges ved mistanke. Skolen har desuden egen uddannet misbrugskonsulent.

Euforiserende stoffer

På Gram Efterskole tolereres ikke euforiserende stoffer, og indtagelse heraf er hjemsendelsesgrund. Vi har et udvalg af tests, der bruges ved mistanke. Skolen har desuden egen uddannet misbrugskonsulent. Opdages et misbrug kontaktes elevens hjem for at få en misbrugskonsulent ”ind over” eleven. Skolen vurderer derefter om eleven kan fortsætte, eller skal udmeldes.

 

Aftale om rygestop

Vi aftaler hermed, at _____________________________________________________________,

som er elev på Gram Efterskole, deltager i det af skolen arrangerede rygestopkursus.

Kurset indeholder ½ times personlig samtale, og derefter 8 mødegange på ca 1½ time pr. gang.

Du har mødepligt til kurset, når du først har meldt dig til det.

Som forældre er det meget vigtigt, at I bakker op om jeres barns forsøg på at stoppe med at ryge. Brug derfor tid til at snakke med jeres barn og sørg også meget gerne for erstatning for cigaretterne, fx tyggegummi eller plaster.

Gram Efterskole betaler og arrangerer selve kurset ”Kom og Kvit”, men tyggegummi/plaster er I nødt til at betale selv. http://www.cancer.dk/komogkvit/forside-p3/

 

 

Underskrift elev

Underskrift skolen

Underskrift skole eller hjem

Ophavsret © 2017 Gram Efterskole. Alle rettigheder forbeholdes.

Go to top