Vejledning

På Gram Efterskole er der uddannelsesvejledning for alle elever, men vejledningen er tilpasset årgangens behov.

Vejledningen på Gram Efterskole består af forskellige elementer, som er organiseret på følgende måde:

Individuelle samtaler med eleverne:
I efteråret sættes arbejdet med uddannelsesplanen i gang. For eleverne i 8. klasse er det arbejdet med uddannelsesbogen der sættes i gang. I begyndelsen af det nye kalenderår samles trådene og tilmeldingsskemaer til ungdomsuddannelser eller 9. og 10. klasse udfyldes.

Individuel vejledning:
Året igennem kan alle elever, på eget initiativ, forældrenes eller på kontaktgruppelærerens opfordring, få uddybende og afklarende vejledningssamtaler med skolens vejleder.

Brobygning:
For eleverne i 10. klasse er brobygning obligatorisk. Brobygning er til ungdomsuddannelserne i det syd- og sønderjyske, og der skal brobygges til to forskellige ungdomsuddannelser.

Obligatorisk selvvalgt opgave:
For 10. klasses eleverne samles elementerne fra deres uddannelsesplan og brobygningen til den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO). Opgaven skal give mulighed for at arbejde selvstændigt og i dybden med et givent emne, der tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og vejledningsaktiviteter. OSO afsluttes med en prøve.

Tilmelding til ungdomsuddannelse:
Allerede i februar/marts måned skal eleverne beslutte hvilken ungdomsuddannelse de ønsker optagelse på i det kommende skoleår. Det gælder også for elever der skal i 9. og 10. klasse. Skolen hjælper med at få udfyldt alle papirerne, men da det jo kan være en svær beslutning at træffe, inddrages forældre i processen.

Tilmeldingsskemaer og uddannelsesplaner skal underskrives af hjemmet. Derefter sørger skolen for at papirerne bliver sendt til det ønskede uddannelsessted.

Nyttige hjemmesider:

http://www.ug.dk/

www.vejledning.dk/

http://www.brobygning.net/

Ophavsret © 2017 Gram Efterskole. Alle rettigheder forbeholdes.

       

 

Go to top