Økonomi


Du skal have en god mave fornemmelse som kommende elev på Gram Efterskole. Derfor er det vigtigt at du besøger os, inder du sender en indmeldelsesblanket.

Optagelse

Der er en procedure for at blive optaget på Gram Efterskole. Hvis du ønsker mere materiale end denne hjemmeside, eller gerne vil besøge os, så kontakt skolen. Du skal have været på besøg til et introduktionsmøde og en rundvisning. Den kommende elev vises rundt af nuværende elever eller forstanderen.
Når papirerne er udfyldte og underskrevet samt tilmeldingsgebyret betalt, så er man optaget på skolen.

Økonomi

I skoleåret 2017/18 koster det 2250 kr. pr. uge. Skoleåret består af 42 uger.
Denstatsligeelevstøtte fratrækkes ugeprisen som er afhængig af oplysningerne frahusstandens samlede indkomst 2 år før skolestart.

Indkomstgrundlaget bliver beregnet på baggrund af husstandsindkomsten.

Du kan selv lave en beregning af skolepengebetalingen her

Alle øvrige udgifter i forbindelse med efterskoleopholdet (eksklusiv lommepenge og transport) dækkes af skolepengene. Udover månedsprisen betales etindmeldelsesgebyrpå2000kr. og inden skoleårets start etsikkerhedsbeløb på 1700kr.

Hvis opholdet, mod forventning, bliver afbrudt inden skoleårets afslutning skal der betales et gebyr på 4 ugers skolepenge (uden statsstøtte). Dette gælder uanset om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens initiativ. 

Ophavsret © 2014 Gram Efterskole. Alle rettigheder forbeholdes.

Go to top